Geen objecten gevonden

Projectontwikkelaar

De doelstelling van Elkien is helder. In 2050 zijn alle woningen van Elkien CO-2 neutraal. Complexe en uitdagende vraagstukken waar je als Projectontwikkelaar je bijdrage aan mag leveren. Binnen het team van assetmanagement heeft de Projectontwikkelaar een centrale rol in de afstemming met de assetmanagers en de afdeling vastgoed. Voor de komende jaren liggen er uitdagende en complexe vraagstukken waarin de Projectontwikkelaar de kartrekker is van het vastgoedontwikkelproces.

Elkien werkt al enige jaren op basis van ketensamenwerking met vaste bouw- en onderhoudspartners. Continue leren en verbeteren met vaste teams; vanuit de overtuiging dat het daardoor beter, sneller en goedkoper kan. Anders dan bij de traditionele aanbesteding zijn contracten slechts ondersteunend en niet leidend voor de prestaties. Elkien gelooft dat gemeenschappelijke doelen en wederkerigheid in de relatie zorgen voor goede resultaten en een zo laag mogelijke 'total cost of ownership'. Vertrouwen is hiervoor de basis van heldere afspraken en maximale transparantie.

Dat vraagt zeker wat van jou. In deze zelfstandige functie waarbij veelvuldige afstemming essentieel is, bewaak jij de gedragen resultaten. Je rapporteert aan de teammanager assetmanagement en behoudt gedurende het hele traject de verbinding met assetmanagers.

Cultuur
In Friesland verhuurt Elkien circa 20.000 goed onderhouden sociale woningen. Voor de huurders zetten ze altijd een stap extra. De organisatie wil zich ontwikkelen naar de thuiscorporatie. Samen zorgen voor een plezierige, veilige en leefbare woonomgeving. Elkien biedt daarin graag de mogelijkheden.

De kernwaarden van de organisatie vertalen zich in:
Samen: samenwerken en verder kijken dan het eigen belang. In- en extern de verbinding maken door aandachtig te luisteren en daarna te acteren.
Duidelijk: De klanten weten wat Elkien wel, maar ook wat men niet doet en het waarom hiervan. Heldere afspraken, doen wat je zegt en laten zien wat je doet. Afspraak is afspraak.
Doen: Doortastend, pro actief en resultaatgericht handelen. Verantwoordelijkheid nemen en kansen inzetten in concrete ideeën en deze uitvoeren.

Elkien heeft hart voor mensen en dat betekent de klant voorop! Dat is wat Elkien wil en waar ze het
voor doen. Daarom verdiepen ze zich in hun klant. Weten ze wat de behoefte van de klant is en kennen ze de actuele klantvraag. Ze helpen de klant zo goed mogelijk en doen dat vooral samen met de klant. Digitaal als het kan en persoonlijk als het moet.

De functie
Assetmanagers en Projectontwikkelaars werken nauw samen. Ieder vanuit de eigen rol en competenties om te komen tot concrete investeringsplannen. De assetmanager bepaalt de kwantitatieve opgave, de Projectontwikkelaar vertaalt die in de kwalitatieve opgave die past binnen de strategische doelstellingen en visie van Elkien. Als basis dient de wijkvisie die door de ontwikkelaar wordt omgezet in een haalbaar wijkplan met eventueel deelprojecten. Om tot dit wijkplan te komen is samenwerking met interne en externe partners (gemeente, zorgpartijen, etc.) van groot belang. De Projectontwikkelaar speelt hierin een centrale rol. Met name in geval van herstructurering is integrale afstemming nodig tussen de diverse disciplines en stakeholders. Pro actief handelen en ontwikkelprojecten in beweging zetten zijn hierin belangrijke speerpunten. Concreet betekent dit dat zodra een project voldoende ontwikkeld is en de risico’s beheersbaar zijn, een heldere productieopgave en projectkaders (snel en goed) overdraagbaar zijn aan de Contractmanager Vastgoed. In dit traject is de Projectontwikkelaar nadrukkelijk aanwezig in termen van zichtbaarheid, concretisering van opdrachten en voortgangsbewaking. De Projectontwikkelaar is actief bij verwerven van vastgoed/ontwikkellocaties en in de samenwerking met gemeenten kom jij tot een stedenbouwkundig plan en afspraken over bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. In deze rol is het creëren van draagvlak voor de plannen essentieel. Je weegt de verschillende belangen af tegen de wensen, zowel financieel als maatschappelijk en ontwikkelt kaders voor bouwprojecten met interne en externe partners. Je draagt zorg voor het samenstellen van het programma van eisen, maakt haalbare grondexploitaties en investeringsanalyses en lanceert nieuwe ideeën gericht op het ontwikkelen van nieuwe projecten. Last but not least inventariseer en stuur je op risicoreductie van projecten en onderhoud je veelal op eigen initiatief diverse contacten met derden (architecten op stedenbouwkundig vlak, gemeente bestuurders/ambtenaren, stedenbouwkundigen en andere belanghebbenden).

Functie-eisen/ Wat vragen wij van je?
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau en beschikt over functiegerichte kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting, projectmanagement en vastgoedontwikkeling.
In de ontwikkeltrajecten creëer je draagvlak en commitment en bewaak je dat ontwikkeltrajecten naast de kwalitatieve uitwerking voldoende snelheid kennen om over te dragen naar de afdeling vastgoed.
Vanzelfsprekend beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden en hecht je waarde aan het realiseren van resultaten.

Competenties

  • samenwerken
  • verbindend
  • resultaatgericht
  • pro actief

Wat heeft Elkien te bieden?

  • een werkomgeving met een sterke betrokkenheid bij de huurders
  • gezien de schaalgrote van 20.000 woningen uitdagende projecten binnen het vastgoed en asset.
  • projecten met actuele thema’s als duurzaamheid en grootschalige herstructurering.
  • een prima salaris (schaal K van de CAO Woondiensten) en een juiste balans tussen werk/privé
  • een vaste aanstelling omdat Elkien net als jij continue eerlijk is over de wederzijdse klik.

Reageren?
Elkien kiest ervoor de werving & selectieprocedure te begeleiden door Headhuntersteam.
Heb je interesse of aanvullende vragen? Stuur je CV met motivatie naar p.roordaheadhuntersteamnl. Voor vragen kun je Peter Roorda van Headhuntersteam bereiken op 050-5268884.

*acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden