Geen objecten gevonden

Ik heb een koopwoning, kan ik als woningeigenaar een overlastmelding doen?

Heeft u een koopwoning, dus u huurt niet via ons, maar ervaart u wel overlast van een huurder van ons?

Als u overlast heeft van uw buren, ligt de oplossing vaak in een rustig gesprek. Misschien weten uw buren niet dat u last van hen heeft.

Onderneemt u daarom eerst zelf een poging om met de veroorzaker van de overlast in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken.

Gesprekstips voor overlast

  • Begin het gesprek niet op het moment dat u zelf boos bent;
  • Probeer een tijdstip te vinden dat het u en uw buren schikt;
  • Probeer de overlast zo zakelijk mogelijk te verwoorden;
  • Luister ook goed naar het verhaal van uw buren;
  • Probeer tot een afspraak te komen waarin u en uw buren zich kunnen vinden.

Gemeente Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden kunt u voor bemiddeling bij een-op-een conflicten contact opnemen met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is te bereiken via Wellzo telefoonnummer: 058 - 30 30 100.

  • U kunt ook een melding doen bij het Meldpunt overlast als het om openbare ruimtes, gemeentelijke grond of politiezaken gaat bij de gemeente waarin u woont.
  • Gemeente Leeuwarden MOL telefoon 14 - 058 of via Whatsapp 06 - 43 36 52 23.

Gemeente Súdwest-Fryslân en Opsterland

Ook bij de gemeente Súdwest-Fryslân en Gemeente Opsterland kunt u via telefoonnummer en site een overlastmelding doen. Ook zij hebben meldpunten.

Gemeente Súdwest-Fryslân www.gemeentesudwestfryslan.nl
Telefonisch: 14 - 05 15

Rechtszaak

Als woningeigenaar start u zelf in het ergste geval een rechtszaak als dat nodig is, dit doen wij niet voor u. U kunt dat doen op basis van onrechtmatige daad.

Ontruiming

Huurders van Elkien hebben verplichtingen tegenover ons op basis van de huurovereenkomst. Van onze kant zullen wij controleren of de huurder de verplichtingen zoals vermeld in de huurovereenkomst nakomt. Als onze huurder dat niet doet, spreken wij hem of haar daarop aan. Doorgaans zal er niet op worden overgegaan dat wij voor een woningeigenaar een ontruimingsprocedure starten. Dit moet u zelf doen. Wanneer ook andere huurders van ons dezelfde overlast ervaren kan hier van worden afgeweken.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden