Formulier ZAV aanvraag

Aanvraagformulier ZAV

Uw naam en adresgegevens
Volgende stap
Zelf Aan te brengen Verandering (ZAV)
Waar verandert u iets?

Maak uw aanvraag duidelijk door een eenvoudige tekening of schets mee te sturen. geef daarop de oude en nieuwe situatie aan. Voeg lengte-, breedte- en hoogtematen toe. Als het buiten is geef dan duidelijk aan waar het geplaatst wordt ten opzichte van de woning. Stuur zo mogelijk foto's van de bestaande situatie mee. Hiermee kunnen wij uw aanvraag goed bekijken en sneller afhandelen. Heeft u ook foto's van uw mogelijke aankoop (bijvoorbeeld type dakraam)? Dan ontvangen wij die ook graag.

Volgende stap
Akkoord en bijlagen
Akkoord en handtekening*